دانشگاه شماها را تربیت کرده!

ارسال شده توسط محمدمهدی همتی در ۲۰ام مرداد ۱۳۹۰

هى دانشگاه! آقا دانشگاه شما را بیرون داده! این دانشگاه باز بشود، ده بیست سال دیگر یک عده‏ اى بیایند، همین ها هستند، همین که شمایید! آنها هستید که اسلام را هیچ قبول ندارید؛ احکام اسلام را احکام «غیر انسانى» مى‏دانید! ما مى‏خواهیم یک دانشگاهى درست بشود براى ملت. شما با اسم ملت دارید به ضد ملت عمل مى‏کنید. …

ادامه مطلب …

«جبهه ملى» از امروز محکوم به ارتداد است.

ارسال شده توسط محمدمهدی همتی در ۱۸ام مرداد ۱۳۹۰

اسلام درِ رحمتش باز است به روى همه مردم. در تاریخ است که یزید از حضرت سجّاد پرسید که من توبه مى‎توانم بکنم؟ ایشان فرمودند که بله، در توبه باز است. خوب، یزیدى که آن جنایتها را کرده است […] منتها بعد حضرت سجّاد به حضرت زینب، که به ایشان عرض کردند آخر این چه هست؛ گفت این موفق به توبه نمى‎شود! اگر توبه بکند قبول است. یک کسى پیغمبر را هم بکشد توبه بکند قبول است؛ اما موفق به توبه نمى‎شود. و من هم احتمال مى‎دهم که این آقایان موفق به توبه نشوند!

ادامه مطلب …

من از اول یک خَلَجانى در ذهنم حاصل مى‎شد!

ارسال شده توسط محمدمهدی همتی در ۱۴ام مرداد ۱۳۹۰

اولش هم وقتى که مرحوم آیت اللَّه کاشانى دید که اینها خلاف دارند مى‎کنند و صحبت کرد، اینها [این‎] کار کردند [که‎] یک سگى را نزدیک مجلس عینک به آن زدند و اسمش را «آیت اللَّه» گذاشتند! این در زمان آن (زمان آقاى محمد مُصدّق، رهبر جبهه ملّى) بود که اینها فخر مى‎کنند به وجود او. او هم مُسلِم نبود. من در آن روز در منزل یکى از علماى تهران بودم که این خبر را شنیدم که یک سگى را عینک زده‎ اند و به اسم «آیت اللَّه» توى خیابانها مى‎گردانند. من به آن آقا عرض کردم که این دیگر مخالفت با شخص نیست؛ این سیلى خواهد خورد. و طولى نکشید که سیلى را خورد. و اگر مانده بود سیلى بر اسلام مى‎زد…

ادامه مطلب …

من باید متأسف باشم از اینکه غیب نمى‎دانم!

ارسال شده توسط محمدمهدی همتی در ۱۵ام خرداد ۱۳۹۰

من باید متأسف باشم، من باید بسیار متأسف باشم، از اینکه غیب نمى‎دانم! نمى‎دانستم در چنته اینها چه هست. من بعضى از اینها را مى‎پذیرفتم؛ به ایشان هم محبت مى‎کردم؛ لیکن نمى‎دانستم که اینها بر ضد قرآن هم قیام مى‎کنند. …

ادامه مطلب …


یادداشت‏‌های یک طلبه دارای حق کپی رایت می باشد .