عقل چراغ است، راه نیست.

ارسال شده توسط محمدمهدی همتی در ۲۸ام اسفند ۱۳۹۰
عقل نورافکن بسیار قوی و خوبی است، اما هرگز انسان با نورافکن به مقصد نمی‎رسد. انسان وقتی به مقصد می‎رسد که با یک دست نورافکن قوی داشته باشد و با یک دست دیگر آن صراط مستقیم را که نورافکن راهنمایی کرد تمسک کند. این عقل که چراغ است برای اینکه راه را به انسان نشان بدهد. پس عقل چراغ است راه نیست.

ادامه مطلب …

یعلّمکم مّا لم تکونوا تعلمون

ارسال شده توسط محمدمهدی همتی در ۲۲ام اسفند ۱۳۹۰

یعنی خدای سبحان که شما را به کتاب و حکمت عالم می‎کند، چیزی یادتان می‎دهد که شما نمی‎توانید یاد بگیرید. نه در گذشته نمی‎دانستید، بلکه اگر هم کتاب و حکمت نمی‎آمد، شما آن نبودید که یاد بگیرید. یک وقت می‎فرماید به اینکه ما چیزهایی را به شما یاد دادیم که قبلا نمی‎دانستید.

ادامه مطلب …


یادداشت‏‌های یک طلبه دارای حق کپی رایت می باشد .