اسلام این‏‏‏‏‎طور انسان تربیت می‏‏‏‏‎کند.

ارسال شده توسط محمدمهدی همتی در ۱۹ام شهریور ۱۳۹۰

من به آن قدرتمندانى که در جبهه‏‏‏‏‎ها ایستاده‏‏‏‏‎اند و الآن مستأصل کرده‏‏‏‏‎اند صدام و صدامى‏‏‏‏‎ها را عرض مى‏‏‏‏‎کنم که مبادا این قدرت اسباب این بشود که یک انتقامى بر خلاف موازین الهى گرفته بشود. … شما باید توجه بکنید که مبادا یک وقتى به واسطه بمباران‏‏‏‏‎هاى شهرهاى شما و کشتن عزیزان شما، مبادا یک وقتى شما عصبانى بشوید و جبران بکنید این طورى، این انتقام از او نیست. شما انتقامتان را از صدام باید بگیرید و از حزب بعث، و الآن دارید مى‏‏‏‏‎گیرید. توجه کنید که نبادا حتى یک گلوله به طرف شهرهاى این‏‏‏‎ها بیندازید.

ادامه مطلب …

من از گاو می‏‏‏‎ترسم!

ارسال شده توسط محمدمهدی همتی در ۷ام شهریور ۱۳۹۰

مرحوم مدرس- رحمه اللَّه علیه- آن طورى که من شنیدم که ایشان گفتند. ایشان گفتند که شیخ الرئیس [ابو علی سینا] مى‏‏‏‎گفته است که من از گاو مى‏‏‏‎ترسم، براى اینکه شاخ دارد و عقل ندارد. این یک مسأله است. حالا فرضاً هم شیخ نگفته باشد، اما مسأله است. گاو شاخ دارد و عقل ندارد، قدرت دارد عقل ندارد. این‏‏‎هایى هم که در دنیا الآن فساد راه مى‏‏‏‎اندازند از همان سنخ هستند که شاخ دارند عقل ندارند، قدرت دارند انسانیت ندارند.

ادامه مطلب …


یادداشت‏‌های یک طلبه دارای حق کپی رایت می باشد .