آنچه پیش روی دارید، بخشی از یکی از سخنرانی‏های امام خمینی(ره) به شرح زیر است:

زمان: ۳۰ تیر ۱۳۵۸/ ۲۶ شعبان ۱۳۹۹
مکان: قم‏
مخاطب: کارکنان رادیو دریا
موضوع: ویژگیهاى رژیم غیر الهى- نقش تربیتى رادیو و تلویزیون‏
مرجع: صحیفه امام خمینی(ره)، جلد ‏۹، صفحه ۱۹۹

ادامه مطلب …