«صحیفه نور» مشتمل بر سخنرانی‏ها، پیام‏ها، نامه‏ها و … امام خمینی(س) می‏باشد که توسط «مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)» منتشر شده است. این مجموعه بعدها به صورت کامل‏تر تحت عنوان «صحیفه امام خمینی(ره)» عرضه شد. میان متن این دو مجموعه تفاوت‏هایی وجود دارد که جالب توجه است.

لازم به ذکر است بر اساس بررسی‏های صورت گرفته، متن «صحیفه امام خمینی(ره)» اصالت دارد. به عبارتی دیگر، در «صحیفه نور» تحریفاتی نسبت به برخی از آثار امام خمینی(س) صورت گرفته بوده که در «صحیفه امام خمینی(ره)» اصلاح شده است.

به عنوان نمونه به یکی از این تفاوت‏ها اشاره می‏کنم و قضاوت در مورد آن‏را به خوانندگان وامی‏گذارم.

ادامه مطلب …