جریان جنگ بدر (۴): قضیه کمی پیچیده‌تر است!

ارسال شده توسط محمدمهدی همتی در ۱۲ام بهمن ۱۳۹۱

جریان جنگ بدر (۱): سؤال
جریان جنگ بدر (۲): خواهید دانست کی کم است، کی زیاد!
جریان جنگ بدر (۳): خدا حقیقت مؤمنین را آشکار کرد.
شیطان اینها را تهییج کرد، گفت بروید. مؤمنین توان نبرد با شما را ندارند، من هم در کنار شمایم. وقتی تن به تن شدند، دیگر از آن التقای در معرکه به ترائی یکدیگر رسید، رو به فرار گذاشت شیطان. گفت من می‌بینم چیزی را که شما نمی‌بینید. یعنی شما نگاه نکنید اینها همین چند نفرند. یک عده‌ای هم با اینها هستند، فقط من می‌بینم.

ادامه مطلب …

جریان جنگ بدر (۳): خدا حقیقت مؤمنین را آشکار کرد.

ارسال شده توسط محمدمهدی همتی در ۱۰ام بهمن ۱۳۹۱

جریان جنگ بدر (۱): سؤال
جریان جنگ بدر (۲): خواهید دانست کی کم است، کی زیاد!
خدای سبحان به رسولش فرمود من جریان جنگ بدر را به تو نشان دادم، تو در عالم خواب دیدی یک گروه کمی به شما حمله می‌کنند. یعنی حقیقت اینها، دورن اینها، باطن اینها را که اندک است به شما نشان دادیم، شما درون اینها را دیدید و درون شما که آخرت است و بهشت است، کثیر است. ما هم کاری کردیم پرده از چشم اینها برداشته شد، درون شما را دیدند، حقیقت شما را دیدند، لذا ترسیدند.

ادامه مطلب …

جریان جنگ بدر (۲): خواهید دانست کی کم است، کی زیاد!

ارسال شده توسط محمدمهدی همتی در ۸ام بهمن ۱۳۹۱

جریان جنگ بدر (۱): سؤال
قرآن از این معنا پرده بر می‌دارد، می‌فرماید اینها در دنیا فکر می‌کردند که مؤمنین کم‌اند و ضعیف‌اند. وقتی قیامت فرا برسد، مؤمنین جای آنها مشخص بشود، کافران جای آنها روشن بشود، آن‌گاه معلوم می‌شود چه کسی کم بود چه کسی زیاد، چه کسی قلیل بود چه کسی کثیر.

ادامه مطلب …

جریان جنگ بدر (۱): سؤال

ارسال شده توسط محمدمهدی همتی در ۶ام بهمن ۱۳۹۱

این کافران که بیش از هزار نفر بودند، مؤمنینی که تقریباً یک سوم آنها بودند، این مؤمنین را دو برابر خود می‌دیدند، یعنی شش برابر دیدند. کافران، مؤمنین را دو برابر خود دیدند، یعنی سیصد و اندی را دو هزار و خرده‌ای دیدند. خوب چطور یکی، شش برابر می‌شود؟ چطور سیصد و خرده‌ای می‌شوند دو هزار و خرده‌ای؟ چطور اینها که یک سوم بودند دو برابر شدند؟ خدا- معاذ الله- چشم‌بندی کرد؟ چیزی که واقعیت نداشت در چشم اینها ارائه داد؟ یا نه، چشم‌بندی نیست؟

ادامه مطلب …

علم الهی و اختیار بندگان

ارسال شده توسط محمدمهدی همتی در ۲۸ام فروردین ۱۳۹۱
علم هم از صفت ذات است، هم صفت فعل؛ هم علم فعلی برای حق است، هم علم ذاتی. آن علمی که برای حق است و عین ذات است «عالم اذ لا معلوم»، آن علم ذاتی است که خدای سبحان به جمیع أشیا قبل از آفرینش دارد بعد از آفرینش هم آن علم، علی ما هو علیه است. اما این علمی که در بسیاری از موارد قرآن کریم آمده است: ﴿لنعلم أی الحزبین أحصی﴾ یا ﴿نعلم المجاهدین منکم و الصابرین﴾ و امثال ذلک، اینها علوم فعلیه‌اند.

ادامه مطلب …

خداوند بالاتر از سِرّ را هم می‌داند.

ارسال شده توسط محمدمهدی همتی در ۲۰ام فروردین ۱۳۹۱
نه تنها آنچه را که انسان انجام می‌دهد خدا می‌داند، بلکه آنچه را که در نهان دارد و عمل نکرد خدا می‌داند و آنچه که در نهان‌خانه نهانِ قلبی انسان است و بر خود انسان مخفی است و انسان خودش را توجیه می‌کند و از آن خطیئات و تباهی‌های درونی بی‌خبر است، آن را هم خدای سبحان می‌داند.

ادامه مطلب …

مسلمان بمیرید!

ارسال شده توسط محمدمهدی همتی در ۸ام فروردین ۱۳۹۱

ایمان اگر مستودع باشد با فشار مرگ گرفته می‌شود. این‌ طور نیست که فشار مرگ نظیر فشارهای بیماری‌های دیگر باشد که قابل تحمل باشد. چون اگر قابل تحمّل باشد که روح بدن را رها نمی‌کند. پس اگر تمام اعضای بدن انسان را تکه تکه کنند، دردش همانند مرگ نیست، نمی‌شود آن را توصیف کرد. اگر قابل تحمل بود بدن را روح ترک نمی‌کرد. پس فشار و طامّه موت آن چنان دردناک است که قابل تحمل نیست، چون قابل تحمل نیست انسان تسلیم می‌شود. خب آن فشار که نمی‌گذارد برای انسان عقیده بماند، اگر عقیده مستقر نباشد، ملکه نباشد، نمی‌ماند.

ادامه مطلب …

عقل چراغ است، راه نیست.

ارسال شده توسط محمدمهدی همتی در ۲۸ام اسفند ۱۳۹۰
عقل نورافکن بسیار قوی و خوبی است، اما هرگز انسان با نورافکن به مقصد نمی‎رسد. انسان وقتی به مقصد می‎رسد که با یک دست نورافکن قوی داشته باشد و با یک دست دیگر آن صراط مستقیم را که نورافکن راهنمایی کرد تمسک کند. این عقل که چراغ است برای اینکه راه را به انسان نشان بدهد. پس عقل چراغ است راه نیست.

ادامه مطلب …

یعلّمکم مّا لم تکونوا تعلمون

ارسال شده توسط محمدمهدی همتی در ۲۲ام اسفند ۱۳۹۰

یعنی خدای سبحان که شما را به کتاب و حکمت عالم می‎کند، چیزی یادتان می‎دهد که شما نمی‎توانید یاد بگیرید. نه در گذشته نمی‎دانستید، بلکه اگر هم کتاب و حکمت نمی‎آمد، شما آن نبودید که یاد بگیرید. یک وقت می‎فرماید به اینکه ما چیزهایی را به شما یاد دادیم که قبلا نمی‎دانستید.

ادامه مطلب …

اصلا تا تزکیه نباشد تعلیم نیست!

ارسال شده توسط محمدمهدی همتی در ۱۷ام اسفند ۱۳۹۰

تزکیه غیر از تدریس اخلاق است. یک وقت کسی درس فقه می‎گوید، یک وقت درس اخلاق می‎گوید، این تعلیم فقه و اخلاق است نه تزکیه. یک وقت عملا این‎ها را وادار می‎کند به وارستگی. فرمود از این‎ها زکات بگیر این‎ها را پاک کن. از این‎ها صدقات واجبه را دریافت کن این‎ها را تطهیر کن.

ادامه مطلب …


یادداشت‏‌های یک طلبه دارای حق کپی رایت می باشد .