جریان جنگ بدر (۱): سؤال
جریان جنگ بدر (۲): خواهید دانست کی کم است، کی زیاد!
خدای سبحان به رسولش فرمود من جریان جنگ بدر را به تو نشان دادم، تو در عالم خواب دیدی یک گروه کمی به شما حمله می‌کنند. یعنی حقیقت اینها، دورن اینها، باطن اینها را که اندک است به شما نشان دادیم، شما درون اینها را دیدید و درون شما که آخرت است و بهشت است، کثیر است. ما هم کاری کردیم پرده از چشم اینها برداشته شد، درون شما را دیدند، حقیقت شما را دیدند، لذا ترسیدند.

***

خدای سبحان درباره کفار و منافقین که در اوایل سوره آل‌عمران و بعضی از سور دیگر می‌فرماید به اینکه ﴿قَدْ کَانَ لَکُمْ آیهٌ فِى فِئَتَینِ الْتَقَتَا فِئَهٌ تُقَاتِلُ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَأُخْرَی کَافِرَهٌ یرَوْنَهُم مِثْلَیهِمْ رَأْی الْعَینِ﴾. در آنجا فرمود ﴿وَیقَلِّلُکُمْ فِی أَعْینِهِمْ﴾. در آنجا این بحثش گذشت که خدای سبحان کاری کرد که مؤمنین کفار را در جریان جنگ بدر و امثال بدر کم می‌دیدند. نه اینکه- معاذ الله- چشم بندی کرده باشد. کفار مؤمنین را زیاد می‌دیدند، مؤمنین کفار را کم می‌دیدند. این چشم بندی نبود، این معجزه‌ است.

فرق چشم بندی با اعجاز این است که او فقط در محدوده حس مشترک کار می‌کند، ولی اعجاز در واقع کار می‌کند. اینکه فرمود مؤمنین کفار را کم می‌دیدند، یعنی حقیقت کفار، باطن کفار، درون کفار که قلّت و اندک است مشهود اهل ایمان شد. چون کفار اهل دنیایند و متاع الدنیا قلیل است و دنیا زدگان هر چه هم رقمشان زیاد باشد، کم‌اند و این حقیقت را چشم ملکوتی می‌بیند و خدای سبحان چشم ملکوتی به رزمندگان بدر داد، اینها حقیقت کفار را دیدند، دیدند که کم‌اند.

به پیغمبر هم در عالم رؤیا فرمود ما در عالم رؤیا اینها را به تو کم نشان دادیم. خدای سبحان اینها را در منام تو اندک نشان داد. رسول خدا چه در بیداری چه در خواب معصوم و مصون است. آن‌که می‌فرماید: «تنام عینی ولا ینام قلبى»، قلب او در خواب و بیداری، بیدار است و قلب معصوم در خواب و بیداری، معصوم است. شیطان همان طوری که در بیداری به حرم أمن عصمت راه ندارد، در خواب هم به این حرم أمن راه ندارد. و خدای سبحان به رسولش فرمود من جریان جنگ بدر را به تو نشان دادم، تو در عالم خواب دیدی یک گروه کمی به شما حمله می‌کنند. یعنی حقیقت اینها، دورن اینها، باطن اینها را که اندک است به شما نشان دادیم، شما درون اینها را دیدید و درون شما که آخرت است و بهشت است، کثیر است. ما هم کاری کردیم پرده از چشم اینها برداشته شد، درون شما را دیدند، حقیقت شما را دیدند، لذا ترسیدند.

***

جریان جنگ بدر (۴): قضیه کمی پیچیده‌تر است!
جریان جنگ بدر (۳): خدا حقیقت مؤمنین را آشکار کرد.
(از اینجا دریافت کنید)