اسلام این‏‏‏‏‎طور انسان تربیت می‏‏‏‏‎کند.

ارسال شده توسط محمدمهدی همتی در ۱۹ام شهریور ۱۳۹۰

من به آن قدرتمندانى که در جبهه‏‏‏‏‎ها ایستاده‏‏‏‏‎اند و الآن مستأصل کرده‏‏‏‏‎اند صدام و صدامى‏‏‏‏‎ها را عرض مى‏‏‏‏‎کنم که مبادا این قدرت اسباب این بشود که یک انتقامى بر خلاف موازین الهى گرفته بشود. … شما باید توجه بکنید که مبادا یک وقتى به واسطه بمباران‏‏‏‏‎هاى شهرهاى شما و کشتن عزیزان شما، مبادا یک وقتى شما عصبانى بشوید و جبران بکنید این طورى، این انتقام از او نیست. شما انتقامتان را از صدام باید بگیرید و از حزب بعث، و الآن دارید مى‏‏‏‏‎گیرید. توجه کنید که نبادا حتى یک گلوله به طرف شهرهاى این‏‏‏‎ها بیندازید.

ادامه مطلب …

من از گاو می‏‏‏‎ترسم!

ارسال شده توسط محمدمهدی همتی در ۷ام شهریور ۱۳۹۰

مرحوم مدرس- رحمه اللَّه علیه- آن طورى که من شنیدم که ایشان گفتند. ایشان گفتند که شیخ الرئیس [ابو علی سینا] مى‏‏‏‎گفته است که من از گاو مى‏‏‏‎ترسم، براى اینکه شاخ دارد و عقل ندارد. این یک مسأله است. حالا فرضاً هم شیخ نگفته باشد، اما مسأله است. گاو شاخ دارد و عقل ندارد، قدرت دارد عقل ندارد. این‏‏‎هایى هم که در دنیا الآن فساد راه مى‏‏‏‎اندازند از همان سنخ هستند که شاخ دارند عقل ندارند، قدرت دارند انسانیت ندارند.

ادامه مطلب …

پیامبر اکرم به منافقین هم مهلت می‏‏‎داد؟

ارسال شده توسط محمدمهدی همتی در ۵ام شهریور ۱۳۹۰

مى‏‏‎گوید پیغمبر به کفار هم مهلت مى‏‏‎داد، آتش بس مى‏‏‎کرد. پیغمبر اکرم به منافقین هم مهلت مى‏‏‎داد؟ پیغمبر اکرم اگر چنانچه منافقین مى‏‏‎آمدند و مى‏‏‎گویند به ما مهلت بدهید، ما دیگر مسلمان هستیم، و ما با شما هستیم، و مهلت بدهید می‏‎خواهیم عبادت و نمى‏‏‎دانم چه بکنیم، و مى‏‏‎دید که دارند توطئه مى‏‏‎کنند، و مى‏‏‎خواهند که خودشان را قوى کنند به این مهلت و هجوم کنند، باز هم پیغمبر مهلت مى‏‏‎داد؟ …

ادامه مطلب …

وظیفه مردم در شناسایى و معرفى خرابکاران

ارسال شده توسط محمدمهدی همتی در ۳۰ام مرداد ۱۳۹۰

در جریان خرابکاری‏‏‎های منافقین در سال ۱۳۶۰، امام از مردم می‏‏‎خواهند در شناسایی خانه‏‏‎های تیمی و اعضای منافقین به دستگاه‏‏‎های اطلاعاتی و امنیتی کمک کنند. چند روز بعد کسی به امام اشکال می‏‏‎کند که خداوند در قرآن فرموده است «وَ لا تَجَسَّسُوا». پاسخ را در انتها از خود ایشان بشنوید.

ادامه مطلب …

دانشگاه شماها را تربیت کرده!

ارسال شده توسط محمدمهدی همتی در ۲۰ام مرداد ۱۳۹۰

هى دانشگاه! آقا دانشگاه شما را بیرون داده! این دانشگاه باز بشود، ده بیست سال دیگر یک عده‏ اى بیایند، همین ها هستند، همین که شمایید! آنها هستید که اسلام را هیچ قبول ندارید؛ احکام اسلام را احکام «غیر انسانى» مى‏دانید! ما مى‏خواهیم یک دانشگاهى درست بشود براى ملت. شما با اسم ملت دارید به ضد ملت عمل مى‏کنید. …

ادامه مطلب …

«جبهه ملى» از امروز محکوم به ارتداد است.

ارسال شده توسط محمدمهدی همتی در ۱۸ام مرداد ۱۳۹۰

اسلام درِ رحمتش باز است به روى همه مردم. در تاریخ است که یزید از حضرت سجّاد پرسید که من توبه مى‎توانم بکنم؟ ایشان فرمودند که بله، در توبه باز است. خوب، یزیدى که آن جنایتها را کرده است […] منتها بعد حضرت سجّاد به حضرت زینب، که به ایشان عرض کردند آخر این چه هست؛ گفت این موفق به توبه نمى‎شود! اگر توبه بکند قبول است. یک کسى پیغمبر را هم بکشد توبه بکند قبول است؛ اما موفق به توبه نمى‎شود. و من هم احتمال مى‎دهم که این آقایان موفق به توبه نشوند!

ادامه مطلب …

من از اول یک خَلَجانى در ذهنم حاصل مى‎شد!

ارسال شده توسط محمدمهدی همتی در ۱۴ام مرداد ۱۳۹۰

اولش هم وقتى که مرحوم آیت اللَّه کاشانى دید که اینها خلاف دارند مى‎کنند و صحبت کرد، اینها [این‎] کار کردند [که‎] یک سگى را نزدیک مجلس عینک به آن زدند و اسمش را «آیت اللَّه» گذاشتند! این در زمان آن (زمان آقاى محمد مُصدّق، رهبر جبهه ملّى) بود که اینها فخر مى‎کنند به وجود او. او هم مُسلِم نبود. من در آن روز در منزل یکى از علماى تهران بودم که این خبر را شنیدم که یک سگى را عینک زده‎ اند و به اسم «آیت اللَّه» توى خیابانها مى‎گردانند. من به آن آقا عرض کردم که این دیگر مخالفت با شخص نیست؛ این سیلى خواهد خورد. و طولى نکشید که سیلى را خورد. و اگر مانده بود سیلى بر اسلام مى‎زد…

ادامه مطلب …

ظاهرا دبه کردن و به هم زدن بازی خیلی سابقه دارد!

ارسال شده توسط محمدمهدی همتی در ۶ام مرداد ۱۳۹۰

… به این منتهى شد که یک هیأت سه نفره‏ اى باشد، یک نفر از طرف آقاى رئیس جمهور، یک نفر هم از طرف آن آقایان، و یکى هم من تعیین کنم، اینها حَکَم باشند. بعد از اینکه حَکَم رفته است و دیده است و موارد خلاف را دیده و یک جایى صحبت کرده است، در روزنامه‏ هایشان بود که این حکمیت مثل حکمیت ابو موسى اشعرى است! یعنى این سه نفرى که یکیش را خود ایشان تعیین کرده و یکیش را هم مجلس تعیین کرده است، و آن دو نفر دیگر یعنى رئیس مجلس و آن دوتاى دیگر، و یکیش را هم من تعیین کردم و اینها حکمیت کردند، نظیر آن حکمیتى است که ابو موسى اشعرى بر خلاف حضرت امیر رأى داده! …

ادامه مطلب …

منشأ تمام دعواها هواى نفس است.

ارسال شده توسط محمدمهدی همتی در ۳۱ام تیر ۱۳۹۰

دعواهاى ما دعوایى نیست که براى خدا باشد. این را همه از گوشتان بیرون کنید! همه‏ تان همه ما، از گوشمان بیرون کنیم که دعواى ما براى خدا است، ما براى مصالح اسلام دعوا مى‏کنیم. خیر! مسأله این حرفها نیست. من را نمى‏شود بازى داد! دعواى خود من و شما و همه کسانى که دعوا مى‏کنند همه براى خودشان است. همه مى‏گویند پیش بده براى ما! همه مى‏خواهند تمام این قدرت چى‏ چى. …

ادامه مطلب …

اگر مى‎خواهید که از صحنه بیرونتان نکنند، بپذیرید قانون را!‎

ارسال شده توسط محمدمهدی همتی در ۱۶ام تیر ۱۳۹۰

آقاى رئیس جمهور حدودش در قانون اساسى چه هست، یک قدم آن ور بگذارد من با او مخالفت مى‎کنم. اگر همه مردم هم موافق باشند، من مخالفت مى‎کنم. آقاى نخست وزیر حدودش چه قدر است، از آن حدود نباید خارج بشود. یک قدم کنار برود با او هم مخالفت مى‎کنم. مجلس حدودش چه قدر است، روى حدود خودش عمل کند. شوراى نگهبان حدودش چه قدر است؛ قوه قضاییه حدودش چى است؛ قوه اجرائیه. قانون معین شده است. نمى‎شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط مى‎کنى قانون را قبول ندارى! قانون ترا قبول ندارد. …

ادامه مطلب …


یادداشت‏‌های یک طلبه دارای حق کپی رایت می باشد .