کتاب «حکومت ولایی»، مجلد دوم از مجموعه «اندیشه سیاسی در اسلام» است به قلم «محسن کدیور».

تلاش حقیر بر بوده که در مباحث «حکومت اسلامی» و «ولایت فقیه»، از ادبیات علمی فاصله نگیرم. لذا فعلا به اینکه کدیور طی سال‏های و اخیر و خصوصا سال گذشته چه خیانت‏هایی در حق اسلام و انقلاب روا داشته است، کاری ندارم.

این کتاب از دو بخش کلی تشکیل شده است:

۱- مبادی تصوری ولایت

۲- مبادی تصدیقی ولایت

در بخش اول، از آنجا که فقط به تعاریف و بیان فروع مختلف موضوع «ولایت» پرداخته است، مناقشه چندانی نداریم. گرچه به نظر می‏رسد در برخی موارد تصور درستی ترسیم نشده و یا مباحث مطرح شده کامل نیست. همچنین این بخش استدلال‏هایی نیز دارد که قابل خدشه‏اند. اما به هر حال فعالا کاری به آن ندارم.

اما بخش دوم که مشتمل بر استدلال‏های عقلی و نقلی پیرامون موضوع «ولایت فقیه» است، بستری بسیار مناسب برای بحث فراهم می‏آورد! همچنین مطالب بخش اول در استدلال‏های این بخش نقشی پررنگ دارند و شاید بتوان ضمن نقد بخش دوم، بخش اول را نیز مورد توجه قرار داد.

در پیشگفتار «حکومت ولایی» به قلم نویسنده می‏خوانیم:

ادامه مطلب …